Natuurlijk Afkalven

De politieke stand van zaken

Op 4 oktober 2013 stuurde staatssecretaris Dijksma een brief (pdf) naar de Tweede Kamer over dierenwelzijn. In deze brief komen verschillende ingrepen bij dieren aan bod zoals de neusring bij stieren, en de routinematige keizersnede bij de vleesveerassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. Over de keizersnede bij beide vleesveerassen schrijft staatssecretaris Dijksma dat ze van mening is dat ‘runderen natuurlijk moeten kunnen afkalven’.

In overleg met beide stamboeken, LTO, en andere belanghebbenden is afgesproken dat de sector in het voorjaar van 2014 een plan van aanpak moet presenteren om het routinematig gebruik van keizersneden terug te dringen. De uitvoering van het plan van aanpak ligt, in eerste instantie bij de beide stamboeken. De beide stamboeken schrijven op dit moment het plan van aanpak samen met de LTO. Tijdens de regiobijeenkomsten van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont, hebben beide stamboeken en de LTO input gevraagd aan de fokkers van beide vleesveerassen voor het plan van aanpak.

In eerste instantie zal de staatssecretaris beoordelen of ze het plan van aanpak perspectiefvol genoeg vindt. Wanneer het plan voldoende perspectiefvol is, mag er verder gefokt worden met beide rassen indien men aangesloten is bij een fokprogramma dat toewerkt naar meer natuurlijke geboortes. In 2018 zal de staatssecretaris de uitvoering en effectiviteit van het plan van aanpak evalueren. Als de sector voldoende vooruitgang heeft geboekt met het toewerken naar meer natuurlijke geboortes, mag er verder gefokt gaan worden met beide rassen.

In december vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over de brief van de staatssecretaris. Verschillende partijen dienden moties in over dierenwelzijn waaronder over de routinematige keizersnede bij vleesveerassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. Alleen de motie van Helma Lodders (VVD) werd aangenomen. Deze aangenomen motie bevestigt wat de staatssecretaris in haar brief naar de Tweede Kamer schreef. De maatregelen die de sector neemt, zullen geëvalueerd worden. De uitkomst van deze evaluatie zal meewegen bij het mogelijk invoeren maatregelen.

De aangenomen motie verandert daarom niets aan de bestaande situatie en aan het schrijven van het plan van aanpak. Lees hier (pdf) de motie van Helma Lodders (VVD). 

Opgeven voor het meten van de bekkens?

Wilt u de bekkens van uw dieren laten meten? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar dit email adres.

U kunt ook contact opnemen met het praktijknetwerk door te bellen naar het nummer 070–318 44 44.