Natuurlijk Afkalven

Bijeenkomsten

Het praktijknetwerk organiseert in 2013 en in 2014 bijeenkomsten voor de vleesveehouders over verschillende thema’s gerelateerd aan natuurlijk afkalven. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn onder andere het fokbeleid, de rol van dierenartsen, dierenwelzijn en de economische consequenties van natuurlijk afkalven. Op deze pagina vindt u de verslagen en PowerPoints van de bijeenkomst van het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven.

14 mei 2014 - Bijeenkomst dierenartsstudenten en praktijk

Op woensdag 14 mei jl. was het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven uitgenodigd door de studenten van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht om te spreken over ethiek bij vleesvee. Samen met Leon Moonen (LTO Vleesvee) vertelde het praktijknetwerk over de discussie rondom de routinematige keizersnede bij de vleesveerassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. De politieke stand van zaken werd toegelicht en Leon Moonen besprak kort het plan van aanpak dat op dit moment ontwikkeld wordt.

Na afloop van de presentatie volgde een goede discussie waarin studenten verschillende oplossingen bedachten voor het toewerken naar meer natuurlijke geboorten. Belangrijke conclusie van de studenten was dat de gehele sector de schouders er onder moet zetten. Dierenartsen zijn hierin ook van groot van belang. Zij kunnen fokkers helpen en begeleiden in het toewerken naar meer natuurlijke geboortes. 


26 februari 2014 - Bijeenkomst dierenartsenpraktijk Wellensiek-Nijkerk en fokkers

Op woensdagavond 26 februari was het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven uitgenodigd voor een bijeenkomst met fokkers van dierenartsen van de praktijk Wellensiek-Nijkerk. Tijdens de bijeenkomst werd de routinematige keizersnede besproken evenals mogelijke oplossingen. Gezamenlijk toewerken naar meer natuurlijke geboortes door in gesprek te blijven en samen keuzes af te wegen, was de conclusie van de bijeenkomst.

De bijeenkomst werd bezocht door 16 genodigde personen waarvan 6 dierenartsen (landbouwhuisdieren). Bekijk hier de PowerPoint (pdf) van deze bijeenkomst. 


4 februari 2014 - Bijeenkomst alle fokkers Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont

Op dinsdagavond 4 februari, vond de bijeenkomst van het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven over het plan van aanpak plaats voor alle fokkers van Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw op uitnodiging van de LTO. Tijdens deze bijeenkomst werd de bijdrage van de fokkers van beide vleesveerassen voor het plan van aanpak besproken. De fokkers van beide vleesveerassen waren uitgenodigd via de LTO, VeeteeltVlees en de stamboeken.

De bijeenkomst werd bezocht door vijftig fokkers en overige genodigden zoals de Vleesveefederatie en Marieke Hoste, de lobbyiste van de LTO. Bekijk de presentatie (pdf) van de bijeenkomst met alle fokkers van Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw, de presentatie (pdf) van Marieke Hoste en lees het verslag (pdf).


Januari 2014 - Regiobijeenkomsten Belgisch Witblauw

Op maandagavond 6 januari, dinsdagavond 7 januari en donderdagavond 9 januari vonden de regiobijeenkomsten van het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven over het plan van aanpak plaats voor de leden van het Belgisch Witblauw stamboek. Omdat tijdens deze regiobijeenkomsten specifiek de inhoudelijke bijdrage van het stamboek Belgisch Witblauw voor het plan van aanpak werd besproken, waren de fokkers van Belgisch Witblauw uitgenodigd via het stamboek.

De bijeenkomsten werden bezocht door in totaal 110 leden van het stamboek Belgisch Witblauw en belanghebbenden zoals de LTO en dierenartsen. Twintig Belgisch Witblauw fokkers hadden zich al opgegeven voor het meten van de bekkens van hun dieren voorafgaand aan de regiobijeenkomsten. Veertig Belgisch Witblauw fokkers gaven tijdens de regiobijeenkomsten aan dat ze de bekkens van hun dieren gaan laten meten. In totaal laten zestig Belgisch Witblauw fokkers de bekkens van hun dieren meten de komende maanden.

Bekijk de presentatie (pdf) van de regiobijeenkomsten van het stamboek Belgisch Witblauw en lees het verslag (pdf).

12 december 2013 - Regiobijeenkomst Verbeterd Roodbont 

Op 12 december jl. vond de eerste regiobijeenkomst van het stamboek Verbeterd Roodbont plaats met als onderwerp de activiteiten van het praktijknetwerk en het plan van aanpak dat begin 2014 aan de politiek gepresenteerd moet worden. Omdat tijdens deze regiobijeenkomst specifiek de inhoudelijke bijdrage van het stamboek Verbeterd Roodbont voor het plan van aanpak werd besproken, waren de fokkers van Verbeterd Roodbont uitgenodigd via het stamboek.

Op de bijeenkomst waren ruim 50 leden van het stamboek Verbeterd Roodbont aanwezig en belanghebbenden zoals de Vleesveefederatie en overige genodigden. Bekijk de presentatie (pdf) van de regiobijeenkomst van Verbeterd Roodbont en lees het verslag (pdf).


28 oktober 2013 - Startbijeenkomst 'Urgentie'

Op 28 oktober jl. vond de startbijeenkomst van het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven plaats met als onderwerp ‘Urgentie’. Tijdens de eerste bijeenkomst werden zowel de activiteiten van het praktijknetwerk als de urgentie van de maatschappelijke onrust rond de routinematige keizersnede besproken. Daarnaast kwam het plan van aanpak dat begin 2014 aan de politiek gepresenteerd moet worden aan orde. 

Op deze eerste bijeenkomst waren 140 mensen aanwezig van wie 80 Belgisch Witblauw fokkers en 35 Verbeterd Roodbont fokkers. Ook belanghebbende organisaties zoals CRV, de LTO en de Vleesveefederatie en overige genodigden waren aanwezig. Lees het gehele verslag (pdf) of bekijk de presentatie (pdf) van de startbijeenkomst.

Regiogesprekken en bekkens meten

Wilt u de bekkens van uw diere laten meten? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar natuurlijkafkalven@schuttelaar.nl

U kunt ook contact opnemen met het praktijknetwerk door te bellen naar het nummer 070–318 44 44.