Natuurlijk Afkalven

Het meten van bekkens

Om toe te werken naar meer natuurlijke geboortes, is het belangrijk om inzicht te hebben in de bekkenmaten van de veestapel. Door bekkens van vrouwelijke én mannelijke dieren te meten, kunnen fokwaarden t.a.v. bekkenmaten berekend worden. De gegevens van de mannelijke dieren zijn ook nodig omdat zij ca. 50% van de vererving van bekkenmaten bepalen. De bekkens van de mannelijke dieren kunnen vanaf 18 maanden gemeten worden en van de vrouwelijke dieren vanaf 12 maanden. Om geen enkel risico te lopen, is het verstandig om koeien niet tijdens de laatste twee maanden van de dracht te meten.

Met informatie over de bekkens van zowel vrouwelijke als mannelijke dieren, kunnen gunstige foklijnen geselecteerd worden. Met deze lijnen kan er vervolgens gefokt worden richting meer natuurlijke geboortes. Beide stamboeken willen gaan fokken met vrouwelijke dieren met een ruim bekken en met stieren waarvan foktechnische informatie bekend is en/of waarvan bekend is dat eerdere afstammelingen lichte kalveren zijn. Fokken op lichtere kalveren, kan ook bijdragen aan meer natuurlijke geboortes evenals fokken op kortere draagtijd en het inzetten van minder energetisch voer in de laatste twee maanden van de dracht. 

Het meten van de bekkens van een dier neemt minder dan vijf minuten in beslag wanneer de dieren vast staan en rustig zijn. Het meten gebeurt inwendig met een ‘Rice Pelvimeter’ (zie afbeelding) en schaadt het dier niet. De persoon die de bekkens meet, meet achtereenvolgens rectaal de hoogte en de breedte van het bekken. Het is belangrijk om enkele vaste getrainde personen de bekkens van de dieren te laten meten. Op deze manier zijn de cijfers geborgd en betrouwbaar en kunnen ze gebruikt worden in de fokkerij.

Het is wel mogelijk om zelf dieren te meten voor het eigen bedrijfsplan en eigen gebruik. Een Rice Pelvimeter kan via internet zelf aangeschaft worden. Een alternatief is om zelf de schofthoogte en borstomtrek te meten; dit geeft een indicatie van het karkas en daarmee ook van de bekkenmaat. Met deze gegevens is het mogelijk om binnen het eigen bedrijf de grote van de kleine dieren te onderscheiden.  

Opgeven voor het meten van de bekkens?

Wilt u de bekkens van uw dieren laten meten? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar dit email adres.

U kunt ook contact opnemen met het praktijknetwerk door te bellen naar het nummer 070–318 44 44.


 

Bovenstaand plaatje laat de Rice Pelvimeter zien. Met dit instrument worden de bekkens van de dieren gemeten door een ervaren persoon.